AkCell Kft. adatkezelsi tjkoztat

Az AkCell Kft. (1182 Budapest, Kirlyhg u. 84., www.bedegel.hu, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel: +36 1 402 0011, adszm: 12676888-2-43, a tovbbiakban AkCell, szolgltat, adatkezel?), mint adatkezel?, magra nzve ktelez?nek ismeri el jelen jogi kzlemny tartalmt.

E tjkoztat clja, hogy rgztse az AkCell ltal alkalmazott adatvdelmi s adatkezelsi elveket s a Trsasg adatvdelmi s adatkezelsi politikjt.

Az AkCell ktelezettsget vllal arra, hogy tevkenysgvel kapcsolatos minden adatkezels megfelel a jelen tjkoztatban s a hatlyos jogszablyokban meghatrozott elvrsoknak.

A Tjkoztat rendelkezseinek kialaktsakor a trsasg klns tekintettel vette figyelembe az Eurpai Parlament s a Tancs 2016/679 Rendeletben (ltalnos Adatvdelmi Rendelet vagy GDPR), az informcis nrendelkezsi jogrl s az informciszabadsgrl szl 2011. vi CXII. trvny (Infotv.), a Polgri Trvnyknyvr?l szl 2013. vi V. trvny (Ptk.), tovbb a gazdasgi reklmtevkenysg alapvet? feltteleir?l s egyes korltairl szl 2008. vi XLVIII. trvny (Grtv.) rendelkezseit.

Az AkCell elktelezett gyfelei s partnerei szemlyes adatainak vdelmben, kiemelten fontosnak tartja gyfelei informcis nrendelkezsi jognak tiszteletben tartst. Az AkCell a szemlyes adatokat bizalmasan kezeli, s megtesz minden olyan biztonsgi, technikai s szervezsi intzkedst, mely az adatok biztonsgt garantlja.

Fogalmak
szemlyes adat: azonostott vagy azonosthat termszetes szemlyre (rintett) vonatkoz brmely informci; azonosthat az a termszetes szemly, aki kzvetlen vagy kzvetett mdon, klnsen valamely azonost, pldul nv, szm, helymeghatroz adat, online azonost vagy a termszetes szemly testi, fiziolgiai, genetikai, szellemi, gazdasgi, kulturlis vagy szocilis azonossgra vonatkoz egy vagy tbb tnyez? alapjn azonosthat;
adatkezels: a szemlyes adatokon vagy adatllomnyokon automatizlt vagy nem automatizlt mdon vgzett brmely m?velet vagy m?veletek sszessge, gy a gy?jts, rgzts, rendszerezs, tagols, trols, talakts vagy megvltoztats, lekrdezs, betekints, felhasznls, kzls, tovbbts, terjeszts vagy egyb mdon trtn? hozzfrhet?v ttel tjn, sszehangols vagy sszekapcsols, korltozs, trls, illetve megsemmists;
az adatkezels korltozsa: a trolt szemlyes adatok megjellse jv?beli kezelsk korltozsa cljbl;
adatkezel?: az a termszetes vagy jogi szemly, kzhatalmi szerv, gynksg vagy brmely egyb szerv, amely a szemlyes adatok kezelsnek cljait s eszkzeit nllan vagy msokkal egytt meghatrozza; ha az adatkezels cljait s eszkzeit az unis vagy a tagllami jog hatrozza meg, az adatkezel?t vagy az adatkezel? kijellsre vonatkoz klns szempontokat az unis vagy a tagllami jog is meghatrozhatja;
adatfeldolgoz: az a termszetes vagy jogi szemly, kzhatalmi szerv, gynksg vagy brmely egyb szerv, amely az adatkezel? nevben szemlyes adatokat kezel;
harmadik fl: az a termszetes vagy jogi szemly, kzhatalmi szerv, gynksg vagy brmely egyb szerv, amely nem azonos az rintettel, az adatkezel?vel, az adatfeldolgozval vagy azokkal a szemlyekkel, akik az adatkezel? vagy adatfeldolgoz kzvetlen irnytsa alatt a szemlyes adatok kezelsre felhatalmazst kaptak;
az rintett hozzjrulsa: az rintett akaratnak nkntes, konkrt s megfelel? tjkoztatson alapul s egyrtelm? kinyilvntsa, amellyel az rintett nyilatkozat vagy a meger?stst flrerthetetlenl kifejez? cselekedet tjn jelzi, hogy beleegyezst adja az ?t rint? szemlyes adatok kezelshez;
adatvdelmi incidens: a biztonsg olyan srlse, amely a tovbbtott, trolt vagy ms mdon kezelt szemlyes adatok vletlen vagy jogellenes megsemmistst, elvesztst, megvltoztatst, jogosulatlan kzlst vagy az azokhoz val jogosulatlan hozzfrst eredmnyezi;

A szemlyes adatok kre, az adatkezels clja, jogalapja s id?tartama

Az AkCell Kft. adatkezelsei nkntes hozzjrulson, szerz?dses vagy jogszablyi ktelezettsgen alapulnak.

Amikor az rintettre vonatkoz szemlyes adatokat az rintett?l gy?jtjk, az AkCell Kft. a szemlyes adatok megszerzsnek id?pontjban az rintett rendelkezsre bocstja a kvetkez? informcik mindegyikt:
a) az adatkezel?nek s az adatkezelsi felel?snek a kilte s elrhet?sgei (AkCell Kft. 1182 Budapest, Kirlyhg u. 84., This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel: +36 1 402 0011, adszm: 12676888-2-43, a tovbbiakban adatkezel?, adatkezelsi felel?s: Replyuk Eszter This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 061402-0011);
b) a szemlyes adatok tervezett kezelsnek clja, valamint az adatkezels jogalapja;
c) ha a szemlyes adatokat nem az rintett?l szereztk meg: az rintett szemlyes adatok kategrii;
d) adott esetben a szemlyes adatok cmzettjeit, illetve a cmzettek kategriit, ha van ilyen.

Az emltett informcik mellett az rintettet a kvetkez? kiegszt? informcikrl is tjkoztatjuk:
a) a szemlyes adatok trolsnak id?tartamrl, vagy ha ez nem lehetsges, ezen id?tartam meghatrozsnak szempontjairl;
b) az rintett azon jogrl, hogy krelmezheti az adatkezel?t?l a r vonatkoz szemlyes adatokhoz val hozzfrst, azok helyesbtst, trlst vagy kezelsnek korltozst, s tiltakozhat az ilyen szemlyes adatok kezelse ellen, valamint az rintett adathordozhatsghoz val jogrl;
c) az nkntes hozzjrulson alapul adatkezels esetn a hozzjruls brmely id?pontban trtn? visszavonshoz van joga az rintettnek, amely nem rinti a visszavons el?tt a hozzjruls alapjn vgrehajtott adatkezels jogszer?sgt;
d) a felgyeleti hatsghoz cmzett panasz benyjtsnak jogrl;
e) arrl, hogy a szemlyes adat szolgltatsa jogszablyon vagy szerz?dses ktelezettsgen alapul vagy szerz?ds ktsnek el?felttele-e, valamint hogy az rintett kteles-e a szemlyes adatokat megadni, tovbb hogy milyen lehetsges kvetkezmnyeikkel jrhat az adatszolgltats elmaradsa.

Az rintett jogosult arra, hogy az adatkezel?t?l visszajelzst kapjon arra vonatkozan, hogy szemlyes adatainak kezelse folyamatban van-e, s ha ilyen adatkezels folyamatban van, jogosult arra, hogy a szemlyes adatokhoz s a kvetkez? informcikhoz hozzfrst kapjon.

Az rintett jogosult arra, hogy krsre az adatkezel? indokolatlan ksedelem nlkl helyesbtse a r vonatkoz pontatlan szemlyes adatokat. Figyelembe vve az adatkezels cljt, az rintett jogosult arra, hogy krje a hinyos szemlyes adatok egyebek mellett kiegszt? nyilatkozat tjn trtn? kiegsztst.

Az rintett jogosult arra, hogy krsre az adatkezel? indokolatlan ksedelem nlkl trlje a r vonatkoz szemlyes adatokat, az adatkezel? pedig kteles arra, hogy egyb felttelek teljeslse esetn az rintettre vonatkoz szemlyes adatokat indokolatlan ksedelem nlkl trlje.

Az rintett jogosult arra, hogy krsre az adatkezel? korltozza az adatkezelst, ha az albbiak valamelyike teljesl:
a) az rintett vitatja a szemlyes adatok pontossgt, ez esetben a korltozs arra az id?tartamra vonatkozik, amely lehet?v teszi, hogy az adatkezel? ellen?rizze a szemlyes adatok pontossgt;
b) az adatkezels jogellenes, s az rintett ellenzi az adatok trlst, s ehelyett kri azok felhasznlsnak korltozst;
c) az adatkezel?nek mr nincs szksge a szemlyes adatokra adatkezels cljbl, de az rintett ignyli azokat jogi ignyek el?terjesztshez, rvnyestshez vagy vdelmhez; vagy
d) az rintett tiltakozott az adatkezels ellen; ez esetben a korltozs arra az id?tartamra vonatkozik, amg megllaptsra nem kerl, hogy az adatkezel? jogos indokai els?bbsget lveznek-e az rintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezel? minden olyan cmzettet tjkoztat valamennyi helyesbtsr?l, trlsr?l vagy adatkezels-korltozsrl, akivel, illetve amellyel a szemlyes adatot kzltk, kivve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy arnytalanul nagy er?fesztst ignyel. Az rintettet krsre az adatkezel? tjkoztatja e cmzettekr?l.

Az rintett jogosult arra, hogy a r vonatkoz, ltala egy adatkezel? rendelkezsre bocstott szemlyes adatokat tagolt, szles krben hasznlt, gppel olvashat formtumban megkapja, tovbb jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy msik adatkezel?nek tovbbtsa anlkl, hogy ezt akadlyozn az az adatkezel?, amelynek a szemlyes adatokat a rendelkezsre bocstotta, ha az adatkezels nkntes hozzjrulson vagy szerz?dsen alapul s automatizlt mdon trtnik.

Ha a szemlyes adatok kezelse kzvetlen zletszerzs rdekben trtnik, az rintett jogosult arra, hogy brmikor tiltakozzon a r vonatkoz szemlyes adatok e clbl trtn? kezelse ellen, idertve a profilalkotst is, amennyiben az a kzvetlen zletszerzshez kapcsoldik.

Ha az rintett tiltakozik a szemlyes adatok kzvetlen zletszerzs rdekben trtn? kezelse ellen, akkor a szemlyes adatok a tovbbiakban e clbl nem kezelhet?k.

Az rintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki r az olyan, kizrlag automatizlt adatkezelsen idertve a profilalkotst is alapul dnts hatlya, amely r nzve joghatssal jrna vagy ?t hasonlkppen jelent?s mrtkben rinten.

Ha egy esetlegesen bekvetkez? adatvdelmi incidens az AkCell Kft. rendszern bell valszn?sthet?en magas kockzattal jr a termszetes szemlyek jogaira s szabadsgaira nzve, az adatkezel? indokolatlan ksedelem nlkl tjkoztatja az rintettet az adatvdelmi incidensr?l.

Az adatok forrsa

Az adatkezel? kizrlag az rintettek ltal megadott szemlyes adatokat kezeli, adatokat ms forrsbl nem gy?jt.

Az adatok megadsa az rintett regisztrcija sorn trtnik. A Felhasznl a regisztrci sorn megadja a nevt, e-mail cmt, telefonszmt, s (vagy) fax elrhet?sgt s a belpshez szksges jelszavt, tovbb postai elrhet?sgt, a rendels teljestsnek rdekben.

Az adatkezels clja

Az rintett ltal megadott adatokat az AkCell Kft. kizrlag a megrendels teljestse, a rendelsi felttelek ks?bbi bizonytsa cljbl, valamint a hrlevl-szolgltatshoz kapcsold kommunikci rdekben trolja.

Az Adatkezel? klns szemlyes adatot nem kezel, amennyiben ilyet a felhasznlk brmilyen indokbl vagy mdon az oldalon kzztesznek, az Adatkezel? tudomsra hoznak vagy adatbzisban rgztenek, az Adatkezel? azokat a tudomsra jutst kvet?en haladktalanul jogosult trlni.

A szemlyes adatok trolsnak mdja, az adatkezels biztonsga

Az AkCell Kft. szmtstechnikai rendszerei s ms adatmeg?rzsi helyei a szkhelyn, valamint a vonatkoz szerverein tallhatk meg.

Az AkCell a szemlyes adatok kezelshez a szolgltats nyjtsa sorn alkalmazott informatikai eszkzket gy vlasztja meg s zemelteti, hogy a kezelt adat:
csak az arra feljogostottak szmra hozzfrhet?;
hitelessge s hitelestse biztostott;
vltozatlansga igazolhat;
a jogosulatlan hozzfrs ellen vdett legyen.

Az AkCell az adatokat megfelel? intzkedsekkel vdi klnsen a jogosulatlan hozzfrs, megvltoztats, tovbbts, nyilvnossgra hozatal, trls vagy megsemmists, valamint a vletlen megsemmisls, srls, tovbb az alkalmazott technika megvltozsbl fakad hozzfrhetetlenn vls ellen.

Az AkCell a technika mindenkori fejlettsgre tekintettel olyan m?szaki, szervezsi s szervezeti intzkedsekkel gondoskodik az adatkezels biztonsgnak vdelmr?l, amely az adatkezelssel kapcsolatban jelentkez? kockzatoknak megfelel? vdelmi szintet nyjt.

Tjkoztatjuk ugyanakkor az rintetteket, hogy az interneten tovbbtott elektronikus zenetek, protokolltl (e-mail, web, ftp, stb.) fggetlenl srlkenyek az olyan hlzati fenyegetsekkel szemben, amelyek tisztessgtelen tevkenysgre, szerz?ds vitatsra, vagy az informci felfedsre, mdostsra vezetnek. Az ilyen fenyegetsekt?l megvdend? az AkCell Kft. megtesz minden t?le elvrhat vintzkedst.

Cgnk adatfeldolgozt nem vesz ignybe.

Az AkCell ltal kezelt adatokat els?dlegesen az illetkes bels? munkatrsaink jogosultak megismerni, azokat harmadik szemlyek rszre nem adjuk t, kivve, ha az a szerz?ds teljestse rdekben alvllalkoznkknt m?kdik kzre, pl. futrszolglat, aki az AkCell Kft.-t?l kapott adatokat semmilyen formban nem jogosult felhasznlni, trolni, illetve harmadik fl rszre tovbbadni. Tovbb kizrlag jogos rdekb?l (pl. adssgbehajts), jogszablyi ktelezettsgb?l, vagy ha ehhez a Felhasznl el?zetesen kifejezett beleegyezst adta.

Az adatkezel? a szemlyes adatokat az adatkzlst?l szmtva visszavonsig trolja.

Stik - cookie k

A www.bedegel.hu weboldalon tett ltogatsok sorn egy vagy tbb cookie-t azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmaz kis fjlt kld a Szolgltat a ltogat szmtgpre, amely(ek) rvn annak bngsz?je egyedileg azonosthat lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak ltogatsa esetn kldjk el a ltogat szmtgpre, teht ezekben csak az adott aloldal megltogatsnak tnyt s idejt troljuk, semmilyen ms informcit nem.

Az gy elkldtt cookie-k felhasznlsa a kvetkez?: a kls? szolgltatk, kzttk a Google, ezen cookie-k segtsgvel troljk, ha a Felhasznl korbban mr ltogatst tett az AkCell webhelyn.
Amennyiben a Felhasznl nem szeretn, hogy a Google vagy ms szolgltatk a fenti adatokat az ismertetett mdon s cllal mrje, teleptsen bngsz?jbe egy blokkol kiegszt?t.

A legtbb bngsz? mensorban tallhat Segtsg funkci tjkoztatst nyjt arra vonatkozan, hogy a bngsz?ben
hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
hogyan fogadjon el j cookie-kat, vagy
hogyan adjon utastst bngsz?jnek arra, hogy j cookie-t lltson be, vagy
hogyan kapcsoljon ki egyb cookie-kat.

gyflkapcsolat

Amennyiben cgnkkel, adatkezelsnkkel vagy szolgltatsaink ignybevtele sorn szrevtele, krdse, problmja van, a honlapunkon megtallhat elrhet?sgeken kapcsolatba lphet velnk.

Egyb

Cgnk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelsi tjkoztatt az rintettek rtestse mellett egyoldalan mdostsa.

Cgnk a neki megadott szemlyes adatokat nem ellen?rzi. A megadott adatok megfelel?sgrt kizrlag az azt megad szemly felel. Brmely rintett e-mail cmnek megadsakor egyben felel?ssget vllal azrt, hogy a megadott e-mail cmr?l kizrlag ? vesz ignybe szolgltatst.

Tjkoztatjuk gyfeleinket, hogy a nyomoz hatsg, a Nemzeti Adatvdelmi s Informciszabadsg Hatsg, illet?leg jogszably felhatalmazsa alapjn ms szervek tjkoztats adsa, adatok kzlse, tadsa, illet?leg iratok rendelkezsre bocstsa vgett megkereshetik az AkCell Kft.-t.

Elrhet?sgek:

A szolgltat neve: AkCell Kft.
A szolgltat szkhelye: 1182 Budapest, Kirlyhg utca 84.
A szolgltat elrhet?sge, elektronikus levelezsi cme: +36 1 402 0011, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
A szolgltat cgjegyzkszma: 01-09-195447
A szolgltat adszma: 12676888-2-43
Nyilvntartsban bejegyz? hatsg neve: F?vrosi Trvnyszk Cgbrsga
A szolgltat telefonszma: +36 1 402 0011
A szerz?ds nyelve: magyar
A trhely-szolgltat neve: ABL komplets.r.o.
A trhely-szolgltat cme: Karla HynkaMchy 159 Lbeznice , 250 65 CzechRepublic
A trhely-szolgltat e-mail cme: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
A trhely-szolgltat weboldala: http://www.datakomplet.cz

Eljrsi szablyok

A szemlyes adatokrl az informci adsra, trlsre, helyesbtsre 30 nap ll az adatkezel? rendelkezsre. Amennyiben az adatkezel? az rintett ilyen ignyt nem teljesti, 30 napon bell rsban kzli az elutasts indokait.

Adatvdelmi hatsg

Panasszal a Nemzeti Adatvdelmi s Informciszabadsg Hatsgnl lehet lni:
Nemzeti Adatvdelmi s Informciszabadsg Hatsg, 1125 Budapest, Szilgyi Erzsbet fasor 22/C., Levelezsi cm: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06.1.391.1400, Fax: 06.1.391.1410, E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Honlap: http://www.naih.hu